Každá zdravotnická asistence je specifická a proto k tomu také tak přistupujeme.

Pro nezávaznou cenovou nabídku nám pošlete níže uvedené informace na e-mail zdravotnicky.tym@hasicisteti.cz nebo použijte kontaktní formulář ZDE .

  • Název akce
  • Druh akce (koncert, sportovní akce, atd…)
  • Datum konání
  • Místo konání a rozsah území
  • Časová dotace
  • Počet aktivních účastníků (kapela, organizátoři, atd…)
  • Předpokládaný počet diváků a jejich věkový rozsah
  • Další oslovené složky (HZS, ZZS, VZS, PČR, atd…)

Při navrhování zdravotnické asistence vycházíme z obecných ustanovení zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících právních předpisů a případných odborných doporučení.

Pro účely stanovení adekvátního zdravotnického zajištění vycházíme z konkrétního charakteru a rizika zajišťované akce. Odpovědnost za adekvátní zajištění zdravotnického dozoru (forma, kvalita, rozsah atd.) nese v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vždy provozovatel dotčené akce. V této souvislosti je doporučení Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP „Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí“. Primárně vycházíme z rizik dané akce jako jsou typ, rozsah, charakter, významnost a délka akce, počet lidí a předpokládaný věk přítomných osob, rizika spojená s typem akce (koncerty – alkohol, sportovní akce – poranění končetin atd…), místo konání a terén v místě akce, dostupnost ZZS.

Ceny za zdravotnickou asistenci se mohou dle počtu členů, techniky, délky a charakteru akce lišit.

Poté, dle výše uvedeného, vám zašleme zpět návrh na poskytnutí zdravotního zajištění s rozpisem jednotlivých členů a techniky na danou akci i s návrhem ceny.